Public Information Officers (PIOs)

Enlisted below are the divisional Public Information officers

Bahawalpur Division Dera Ghazi Khan Division Faisalabad Division
Bahawalnagar Dera Ghazi Khan Chiniot
Bahawalpur Layyah Faisalabad
Rahim Yar Khan Muzaffargarh Jhang
  Rajanpur Toba Tek Singh
     
Gujranwala Division Lahore Division Multan Division
Gujranwala Kasur Khanewal
Gujrat Lahore Lodhran
Hafizabad Nankana Sahib Multan
Mandi Bahauddin Sheikhupura Vehari
Narowal    
Sialkot    
     
Rawalpindi Division Sahiwal Division Sargodha Division
Attock Okara Bhakkar
Chakwal Pakpattan Khushab
Jhelum Sahiwal Mianwali
Rawalpindi   Sargodha